آموزش فعال سازی لایسنس شما

 

این فروشگاه جهت رفاه حال شما عزیزان قسمتی را برای

ثبت اطلاعات و ارتباط با شما جهت فعال شدن لایسنس در

نظر گرفته است . این محیط فارسی بوده و بعد از

فعال سازی یک سال اعتبار شما قابل استفاده میشود

 

ارسال پیامک و ایمیل : چند روز قبل از اتمام لایسنس

برای شما از طریق ایمیل و پیامک جهت تمدید هشدار ارسال خواهد شد

 

پشتیبانی لایسنس فعال شده ( نمایش مقدار اعتبار )