نویسنده: admin

آموزش فعالسازی ورژن ۱۰

آموزش فعال سازی سریال  لایسنس شما   این فروشگاه جهت رفاه حالشما عزیزان قسمتی را برای ثبت اطلاعات و ارتباط با شما جهت فعال شدن لایسنس در نظر گرفته است . این محیط فارسی بوده و بعد از فعال سازی یک سال اعتبار شما قابل استفاده میشود   ارسال پیامک و ایمیل : چند روز […]

آموزش فعالسازی ورژن ۸

آموزش فعال سازی لایسنس شما   این فروشگاه جهت رفاه حال شما عزیزان قسمتی را برای ثبت اطلاعات و ارتباط با شما جهت فعال شدن لایسنس در نظر گرفته است . این محیط فارسی بوده و بعد از فعال سازی یک سال اعتبار شما قابل استفاده میشود   ارسال پیامک و ایمیل : چند روز […]